Park Střed: Příjemný veřejný prostor s prvky pro chytré hospodaření s dešťovou vodou

Důležitou součástí návrhu parku Střed je hospodaření s dešťovou vodou a adaptace na nadcházející změny klimatu. Architekti měli v architektonické soutěži za úkol vytvořit příjemný veřejný prostor pro lidi, který bude zároveň dlouhodobě udržitelný a současně bude umět šetrně využívat přírodní zdroje.

Tým architektů a krajinářů z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana, kteří zvítězili v architektonické soutěži o cenu Nadace Proměny Karla Komárka, navrhli řešení s několika principy hospodaření s dešťovou vodou.

Střecha domku pro správce a částečně i střecha nové kavárny budou ozeleněny extenzivní výsadbou. Zelená střecha neboli vegetační střecha je schopná zadržet velké množství vody a jejím odpařováním pak ochlazovat okolí. Kromě toho spotřebovává CO2, filtruje škodlivé látky ze vzduchu a poskytuje životní prostor pro rostliny i zvířata. Střecha navíc dokáže zadržet polétavý prach, takže lidé dýchají i lepší vzduch.

Zelené střechy jsou přínosné nejen v oblasti ekologie, ale také umožní uspořit náklady na energie. Skladba funkčních vrstev vegetačního souvrství a vegetace významně přispívají k ochraně budovy před ztrátou tepla v zimě. V letních měsících pak zelené střechy umožňují ušetřit za energii pro klimatizaci budov. Nedílnou součástí procesu zadržování vody, ochlazování okolí a snížení prašnosti jsou stromy. Celkem jich bude v parku navíc oproti původnímu stavu vysázeno 15.

Z chodníků, tras a dalších zpevněných ploch v parku bude sváděna srážková voda do travnatých vsakovacích ploch ve směru přirozeného svahu terénu. Zasakováním dochází k obnově spodní vody a podporuje se odpařování vody do prostoru parku. V celém parku jsou pak navrženy mozaiky rozdílných vegetačních ploch s podporou retence (zadržování) dešťové vody, mokřady/průlehy nebo květnatá louka.

Vodní prvek byl v minulosti napojen na veřejný vodovod města, což bylo neekonomické a neekologické řešení. I z toho důvodu se před 30 lety přestaly rozsáhlé vodní nádrže napouštět, park tím ztratil svou unikátní dominantu, a začal postupně chátrat.
Nové řešení vodního prvku je oproti původnímu návrhu nepoměrně ekonomičtější i ekologičtější. Pro úsporu vody i větší bezpečnost bude dno kaskády i nádrže navýšeno. V kaskádě tak bude dosahovat hladina vody přibližně 5 cm a v nádrži s vodotryskem 20 cm. Voda bude filtrována a recyklována. V roce 2020 byl v parku Střed proveden průzkumný podzemní vrt, který potvrdil, že voda z něj může být využita pro vodní prvek.

Odbornou a finanční podporu ve výši 25 milionů korun na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.