Lidé společně navrhli provozní řád nového parku Střed

V letošním roce byla zahájena dlouho očekávaná rekonstrukce parku Střed. Bezpečnost a pořádek v obnoveném parku budou mít na starosti správci parku. Důležitým podkladem pro jejich práci bude provozní řád. Provozní řád bude sestaven ve spolupráci s odborníky na bezpečnost a údržbu, zástupci města a Nadace Proměny Karla Komárka a bude vycházet z požadavků lidí – budoucích návštěvníků.

Jaká pravidla by měla být zavedena v parku Střed, aby se zde v budoucnu líbilo lidem různých věkových i zájmových skupin, zjišťovalo dotazníkové šetření, které probíhalo od 12. 4. 2022 do 12. 6. 2022. Dotazník vyplnilo 1 124 respondentů. Lidé se zapojili do průzkumu prostřednictvím on-line dotazníku, ale odpovídali také na kulturních akcích města, kde měla informační stánek Nadace Proměny Karla Komárka. Do průzkumu se zapojili také senioři na osmi setkáních zástupců města v klubech seniorů.

Díky průzkumu máme poměrně jasnou představu o tom, kde by případně mohly vzniknout problémy z pohledu správce parku nebo mezi návštěvníky navzájem. Potvrdilo se nám, že pro lidi je samozřejmě stále prioritou dohled nad pořádkem v parku, ale zaznamenali jsme také velké množství optimistických komentářů, ze kterých je patrné, že se lidé na nový park těší, a projektu věří, stejně jako my,“ uvedl primátor města Mostu Jan Paparega.

Z průzkumu vyplynulo, že v provozním řádu je podle respondentů nejdůležitější upozornit na zákaz poškozování stromů a dřevin, dále na to, aby majitelé uklízeli po svých psech, a aby byli návštěvníci parku ohleduplní k sobě navzájem, k vybavení parku a udržovali pořádek. Nejméně důležité je podle respondentů upozorňovat na zákaz pouštění hudby z mobilů a reproduktorů, povinnost vést psa na vodítku a zákaz vstupu do vody.

Průzkum také ukázal, že lidé preferují, aby se konzumace alkoholických nápojů omezila pouze na prostory kavárny (46 %). Pro kouření by většina respondentů kromě prostor kavárny vymezila ještě několik tzv. „kuřáckých míst“ (46 %). Pro kola (57 %), koloběžky a skateboardy (37 %) by většina dotázaných v parku vymezila speciální pruhy tak, aby s nimi lidé nevjížděli do celého parku. Většina respondentů (41 %) by uvítala volně přístupné pódium, které by mohl využít každý po dohodě se správcem. 15 % respondentů by volně přístupné pódium omezilo pouze na vybrané dny v měsíci.

V kavárně by si respondenti přáli nalézt obvyklý sortiment kaváren. Dále respondenti požadovali, aby se myslelo na děti, vegany a vegetariány a obecně zdravou výživu. Zazněla také originální přání, např. na knihobudku v kavárně, hudební nástroje, výstavy nebo autorská čtení. Kavárna by také měla být přátelská psům. Lidé si také přejí usměvavou obsluhu, pohodu, klid a tichou hudbu. Uvítali by také kvalitní Wi-Fi připojení a elektrickou zásuvku.

64 % respondentů by omezilo provozní dobu parku od 7:00 do 22:00 hodin s tím, že průchod parkem je v nočních hodinách povolen bez omezení. 31 % dotázaných by pobyt v parku v nočních hodinách nijak neomezovalo.

Provozní řád bude pro fungování parku Střed v Mostě zcela nezbytný. Proto jeho přípravu bereme od počátku opravdu vážně. Přesně při takových příležitostech je potřeba zužitkovat úzkou a dlouhodobou spolupráci s městem a veřejností. Chtěl bych proto velice poděkovat lidem, kteří se průzkumu zúčastnili, a zástupcům města za vyhodnocení odpovědí. Budoucí provoz parku jistě příznivě ovlivní fakt, že se závazná pravidla stávají výsledkem široké diskuze,“ uvedl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Všichni návštěvníci parku budou povinni provozní řád respektovat a uposlechnout pokynů správce parku. V případě porušení provozního řádu může být návštěvník správcem vykázán a jeho chování může být předmětem přestupkového řízení případně předmětem šetření Policie ČR. Dětská hřiště a sportoviště v parku Střed budou mít vlastní provozní řád.

Nadace Proměny Karla Komárka podporuje obnovu parku Střed obdobnou podporou a nadační podporou ve výši 25 milionů korun.

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření je zveřejněn níže jako příloha k článku:

Kompletní vyhodnocení dotazníkového šetření