Stavba parku Střed se blíží k dokončení. Bude se vybírat provozovatel kavárny, slavnostní otevření se plánuje na jaro

Park Střed se doslova mění před očima a do konce roku by měla být jeho stavba dokončena. Lidé se mohou těšit na novou kavárnu, pódium, multifunkční sportoviště nebo posilovnu pro seniory, děti pak na dětské hřiště nebo několik houpaček rozmístěných v prostoru parku.

Konečné obrysy již také získává vodní prvek, jehož kaskáda s vodotryskem bude zajisté jedním z největších lákadel parku, a to nejen pro děti. Lidé si mohou všimnout, že oproti původnímu vodnímu prvku došlo k navýšení dna u kaskády i nádrže. V kaskádě bude dosahovat hladina vody přibližně 5 cm a v nádrži s vodotryskem 20 cm. Dojde tak k úspoře vody a vodní prvek bude bezpečnější. Vodní prvek nebude určený ke vstupování do vody, nicméně vodní hladina bude oproti původní koncepci dosažitelnější.

Je také dokončena technická část studny, která bude napájet vodní prvek, a již se také rýsuje plocha v okolí vodního prvku, kde budou obnoveny trvalkové záhony. Její povrch bude z pískovcových desek a mlatu. Novinkou je platforma s malými vodotrysky, která je navržena v horní části kaskády v blízkosti kavárny.

Stavebníci také dokončují stropní konstrukci pódia a pracují na interiérech domku správce a kavárny. Interiér kavárny dělí od vnějšího prostředí prosklená stěna s posuvnými skly, které jsou již také nainstalovány. V létě bude možné kavárnu otevřít a propojit s venkovním prostorem.

Už je také sestaven kamenný bar, který je dominantou vnitřku kavárny. Bar se skládá z žulových desek, kterými byl obložen bazén dříve stojící na místě současné kavárny. Uvnitř kavárny bude deset míst k sezení u pěti stolů. Vedle kavárny pod střechou jsou pak další čtyři stoly, na pobytové střeše bude stolů šestnáct.

Na provozovatele kavárny bude v nejbližší době vyhlášeno výběrové řízení. Jak si kavárnu představují její budoucí návštěvníci, město ví díky dotazníkovému šetření. V kavárně by si lidé přáli kromě obvyklého sortimentu kaváren jídlo pro děti, vegany a vegetariány a obecně zdravou výživu. Zazněla také originální přání, např. na knihobudku v kavárně, hudební nástroje, výstavy nebo autorská čtení. Kavárna by také měla být přátelská psům. Lidé si také přejí usměvavou obsluhu, pohodu, klid a tichou hudbu. Uvítali by také kvalitní Wi-Fi připojení a elektrickou zásuvku.

Město Most ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka již také pracují na přípravách kulturní akce k příležitosti slavnostního otevření nového parku, které se plánuje na jaro 2024.