Stavební kalendář

9/2019
Vyhlášení architektonické soutěže

7/2020
Zahájení zpracování Dokumentace pro územní rozhodnutí

5/2021
Vyhlášení veřejné zakázky a výběr zhotovitele

3/2020
Výběr vítězného návrhu

11/2020
Zahájení zpracování
Dokumentace pro stavebního povolení

6/2022
Zahájení stavebních prací

4/2020
Zahájení zpracování studie rekonstrukce parku

3/2021
Zahájení zpracování Dokumentace pro provedení stavby

2023
Dokončení parku