Prohlášení o přístupnosti obsahu webu parku Střed

Park Střed (Statutární město Most) se zavazuje k zpřístupnění svých webových stránek v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2102 (1).

Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webové stránky www.parkstred.cz

Stav souladu
Tyto webové stránky jsou plně v souladu s Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti).

Pro zobrazení dokumentů ve formátu PDF je nutné mít nainstalovaný prohlížeč, např. Adobe Reader, který je zdarma ke stažení na stránkách společnosti Adobe Systems, Inc.

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti
Toto prohlášení bylo vypracováno dne 17. 9. 2019
Pro vypracování tohoto prohlášení bylo použito vlastní posouzení.

Zpětná vazba a kontaktní údaje
Vaše náměty, postřehy či informace o problémech se zobrazováním těchto stránek prosím zasílejte správci webu na adresu park.stred@mesto-most.cz.

Postupy pro prosazování práva
V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte Ing. Ivu Mazurovou, vedoucí odboru rozvoje a dotací, Iva.Mazurova@mesto-most.cz

Zákon č. 99/2019 v celém jeho znění najdete zde:
Zákon č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů