Park Střed se slavnostně otevře 1. května. Do parku se vrátila voda díky přáním pamětníků

Znovuzrození parku Střed je dokončeno. Po téměř třicetiletém chátrání a několikaměsíční rekonstrukci se do mosteckého parku Střed vrací život. Slavnostní otevření parku proběhne 1. května ve 13:00 hodin v prostoru u vodního prvku. Novou éru parku Střed slavnostně zahájí primátor města Mostu Marek Hrvol za účasti dalších představitelů města, Nadace Proměny Karla Komárka, dárců, architektů a dalších hostů, kteří se na proměně parku Střed podíleli. Nová kavárna v parku Střed přivítá své první návštěvníky již od 9:00 hodin. Pro návštěvníky je připraven bohatý program, který oživí celý proměněný prostor.

Návštěvníci se mohou těšit na vystoupení žáků základních uměleckých škol v ulici Moskevská a F. L. Gassmanna, výstavu Mapa minulosti parku Střed, fotokoutek, dětské dílničky, zábavnou vzdělávací stezku Střediska volného času nebo komentované prohlídky. Architekti a krajináři z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana, tvůrci vítězného návrhu obnovy parku Střed, provedou návštěvníky parkem a přiblíží jim jeho novou podobu. Hudbu do parku přinese Martin Pošta a Nina Radnická s klavírním doprovodem nebo kapela Tribubu.

Na proměně parku pracuje město Most již od roku 2016. Tehdy nové vedení města zařadilo desítky let zapomenutý park Střed mezi rozvojové priority. Hlavní snahou bylo vrátit do parku běžný život, který se z něj v průběhu let vytratil. Obyvatelé v něm mají znovu nalézt příležitost k setkávání i odpočinku.

„Aby se vylidněné místo podařilo skutečně oživit, zapojilo vedení města Mostu do procesu plánování obnovy parku Střed veřejnost, a také odborníky na přeměnu veřejného prostoru s využitím principů participace a architektonické soutěže. S těmito kroky městu pomáhala naše nadace. Díky naší spolupráci vzniklo toto unikátní místo, které má potenciál přilákat do parku návštěvníky, oživit centrum města a zvýšit jeho atraktivitu pro místní obyvatele,“ vysvětlil Luboš Veselý pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Na co se mohou návštěvníci obnoveného parku těšit? Nová kavárna s pobytovou střechou by měla být srdcem parku Střed, přilákat do parku milovníky kávy a návštěvníkům poskytnout občerstvení a zázemí. V parku lidé najdou také dětské hřiště, sportoviště, pódium, domek správce, nové osvětlené cesty nebo kamerový systém pro větší bezpečnost. Myslelo také na pamětníky a propojení nového parku s jeho minulostí. Nejen pamětníky proto potěší vodní prvek – kaskáda s vodotryskem.

„Slavnou minulost parku připomíná pamětníkům původního parku, ke kterým patřím i já, hlavně vodní prvek. Ten zůstal na přání veřejnosti zachován a byl obnoven téměř v původní podobě. Byla dokonce zachována ta nejoblíbenější část původní koncepce vodního prvku – vodní kaskáda a bazén s vodotryskem. Většina fotografií, které město při pátrání po minulosti parku od pamětníků získalo, zachycuje právě tuto část vodního prvku, proto byla zachována,“ uvedl Marek Hrvol, primátor města Mostu.

Právě obnova vodních prvků byla pro veřejnost klíčová. A také bezpečnost. V parku proto bylo vybudováno zázemí pro správce a kamerovým systémem v celém parku, který čítá 20 kamerových bodů napojených do domku správce a na městskou policii. Park je také řešen tak, aby nevyžadoval vysoké finanční ani časové nároky na údržbu.

Díky zapojení veřejnosti do tvorby projektového záměru a díky tomu, že se vize vedení města shodovala s vizí Nadace Proměny Karla Komárka, město Most zvítězilo se svým projektovým záměrem v soutěžní výzvě Nadace „Parky 2016“ v konkurenci 28 měst z celé ČR. Nadace městu Most poskytla odbornou podporu po celou dobu realizace projektu nazvaného Znovuzrození parku Střed a také finanční podporu v celkové výši 25 milionů korun.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Soubory cookies používáme k analýze údajů o našich návštěvnících a ke zlepšení našich webových stránek. View more
Cookies settings
Přijmout
Odmítnout
Zásady ochrany soukromí a nastavení Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Provozovatelem webových stránek je Statutárnímu město Most se sídlem Radniční 1/2, IČ: 00266094 a jako správce zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tím je pověřenec pro ochranu osobních údajů, jímž byla jmenována Bc. Eva Lipovská, e-mail: poverenec@mesto-most.cz, tel. +420 724 101 222.

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Jiné osobní údaje (jméno, kontakt…) se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace odběru novinek apod.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vložení osobních údajů (zpravidla jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo) na některé z našich stránek je podmíněno Vaším výslovným souhlasem a specifikací účelu jejich užití. Primárním důvodem zpracování Vašich údajů je možnost Vás kontaktovat v případě Vašeho dotazu, změny v pořádání akce atp. V případě, že s tím vyslovíte souhlas, pak rovněž k marketingu – v našem případě zasílání informačního elektronického newsletteru.

Vaše údaje dále můžeme zpracovávat pro:

  • - zlepšení kvality našich služeb,
  • - individuální kontakt prostřednictvím emailu,
  • - provádění analýz a měření návštěvnosti.

KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. K vašim osobním údajům mají přístup naši pověření zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří soulad s GDPR zajišťují rovněž.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu budeme uchovávat po dobu jejich zpracovávání. Kdykoli v průběhu této lhůty máte právo svůj souhlas odvolat anebo změnit jeho rozsah na níže uvedeném mailu.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: tomas.fiala@mesto-most.cz.

PRÁVO NA INFORMACE

Máte právo znát zásady zpracování osobních údajů. Máte právo požadovat od nás informace, které údaje o vás zpracováváme. Ve lhůtě do 30 dní vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ

Pracujeme jen s údaji a kontakty, pro které jste nám dali souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo omezit rozsah osobních údajů, které zpracováváme, nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru nebo odhlášením z odběru obchodních sdělení – pozvánek na naše akce)

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

PRÁVO NA VÝMAZ (BÝT ZAPOMENUT)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na vaši žádost do 30 dnů vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ale moc rádi, pokud budete o vašich výtkách komunikovat nejprve s námi, abychom pochybení mohli napravit.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A POZVÁNEK NA NAŠE AKCE

Newslettery a pozvánky na akce vám posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Pokud požadujete zrušení odběru, neváhejte nám Váš požadavek zaslat na tomas.fiala@mesto-most.cz

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ Z AKCÍ A GDPR

Z našich akcí pořizujeme fotografie a videa, zpravidla z dokumentačních i marketingových důvodů. Máte právo odmítnout být na nich uveden/-a; . Pokud k vybraným akcím není pořizována registrační listina s uvedeným souhlasem, máte právo vznést námitku proti zveřejnění fotografie / videa s vaší osobou na email tomas.fiala@mesto-most.cz. Zajistíme její stažení, případně anonymizaci vaší osoby.
Save settings
Cookies settings