Do parku Střed se vrátí památník padlým horníkům, Biologické těleso získá důstojnější umístění

Zachování uměleckých děl v parku, zejména nejslavnějšího díla – Biologického tělesa – bylo jedním z požadavků občanů, kteří se zapojili do plánování nového parku spolu s městem a Nadací Proměny Karla Komárka. Architekti při tvorbě architektonického návrhu posoudili kvalitu stávajících uměleckých děl v parku a navrhli jejich zachování. Pro některá díla zvolili jiné, vhodnější umístění nebo navrhli úpravu okolí.

Jaká umělecká díla najdeme v parku Střed?

Biologické těleso
Jedná se o dílo významného českého sochaře Josefa Klimeše. Původní Biologické těleso z epoxidové pryskyřice bylo vystaveno na liberecké výstavě Socha a město v roce 1969. Pro město Most vytvořil autor novou verzi z trvalého materiálu – dioritu, která byla osazena do parku roku 1972. V novém parku ji čeká nové umístění. Architekti považovali za důležité dílu poskytnout důstojnější místo na otevřené ploše trávníku v severní části parku, kde lépe vynikne. Těleso usedne na samostatné zpevněné ploše tvořené kamennými žulovými šlapáky, které pocházejí z původního vodního prvku. Biologické těleso se během let stalo oblíbeným místem setkávání a symbolem parku.

Památník padlým horníkům
Památník z roku 1945 připomíná horníky, kteří zahynuli v odboji za druhé světové války. Jejich jména jsou vyryta na žulovém soklu. Od roku 1985 je socha kulturní památkou. Postava horníka v nadživotní velikosti stojí na žulovém podstavci a v rukou drží napůl svinutý prapor. Bronzová socha se na místo vrací po téměř třiceti letech. Nově bude začleněna do terasy, k níž povede ze dvou stran chodník. Pomník tak získá důstojnější umístění a návštěvníci komfortní přístup k památníku.

Památník padlým horníkům zasazený do terasy, studie Znovuzrození parku Střed

Léda s labutí
Dvoumetrová socha z pískovce, která je součástí vodního prvku, je dílem akademického sochaře Otakara Petroše a pochází z 80. let. Socha bude očištěna a vyspravena v rámci celkových úprav vodní nádrže, kam se po rekonstrukci opět vrátí.

Socha dívky s názvem Pohyb
Autorem sochy dívky z roku 1977 je Otakar Skopový. Socha se nyní nachází před hlavním schodištěm sportovní haly. Po obnově parku se také dočká změny umístění, neboť bude nově osazena na opačné straně parku – u křižovatky ul. Moskevská. S tím souvisí i výměna podstavce za drobnější, který bude lépe odpovídat velikosti sochy.

Socha Spolu
Socha je výsledkem sochařského sympozia 2012, které ve městě Most pravidelně probíhá. Autorem je Karel Gyurjan. Socha zůstává v původní pozici, kde je umístěna v navrženém pásu suchomilných rostlin.

Geologická výstava
Původní expozice hornin z různých dolů mosteckého regionu zůstane zachována, pouze se přesune k západnímu okraji parku, kde tvoří geologickou naučnou stezku.

V současné době probíhá restaurování uměleckých děl z parku, sochy budou zbaveny mechů, řas a takzvané krusty. Po obnově parku původní umělecká díla pomohou propojit historii parku s jeho budoucností.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.