Do parku Střed se vrátí památník padlým horníkům, Biologické těleso získá důstojnější umístění

Zachování uměleckých děl v parku, zejména nejslavnějšího díla – Biologického tělesa – bylo jedním z požadavků občanů, kteří se zapojili do plánování nového parku spolu s městem a Nadací Proměny Karla Komárka. Architekti při tvorbě architektonického návrhu posoudili kvalitu stávajících uměleckých děl v parku a navrhli jejich zachování. Pro některá díla zvolili jiné, vhodnější umístění nebo navrhli úpravu okolí.

Jaká umělecká díla najdeme v parku Střed?

Biologické těleso
Jedná se o dílo významného českého sochaře Josefa Klimeše. Původní Biologické těleso z epoxidové pryskyřice bylo vystaveno na liberecké výstavě Socha a město v roce 1969. Pro město Most vytvořil autor novou verzi z trvalého materiálu – dioritu, která byla osazena do parku roku 1972. V novém parku ji čeká nové umístění. Architekti považovali za důležité dílu poskytnout důstojnější místo na otevřené ploše trávníku v severní části parku, kde lépe vynikne. Těleso usedne na samostatné zpevněné ploše tvořené kamennými žulovými šlapáky, které pocházejí z původního vodního prvku. Biologické těleso se během let stalo oblíbeným místem setkávání a symbolem parku.

Památník padlým horníkům
Památník z roku 1945 připomíná horníky, kteří zahynuli v odboji za druhé světové války. Jejich jména jsou vyryta na žulovém soklu. Od roku 1985 je socha kulturní památkou. Postava horníka v nadživotní velikosti stojí na žulovém podstavci a v rukou drží napůl svinutý prapor. Bronzová socha se na místo vrací po téměř třiceti letech. Nově bude začleněna do terasy, k níž povede ze dvou stran chodník. Pomník tak získá důstojnější umístění a návštěvníci komfortní přístup k památníku.

Památník padlým horníkům zasazený do terasy, studie Znovuzrození parku Střed

Léda s labutí
Dvoumetrová socha z pískovce, která je součástí vodního prvku, je dílem akademického sochaře Otakara Petroše a pochází z 80. let. Socha bude očištěna a vyspravena v rámci celkových úprav vodní nádrže, kam se po rekonstrukci opět vrátí.

Socha dívky s názvem Pohyb
Autorem sochy dívky z roku 1977 je Otakar Skopový. Socha se nyní nachází před hlavním schodištěm sportovní haly. Po obnově parku se také dočká změny umístění, neboť bude nově osazena na opačné straně parku – u křižovatky ul. Moskevská. S tím souvisí i výměna podstavce za drobnější, který bude lépe odpovídat velikosti sochy.

Socha Spolu
Socha je výsledkem sochařského sympozia 2012, které ve městě Most pravidelně probíhá. Autorem je Karel Gyurjan. Socha zůstává v původní pozici, kde je umístěna v navrženém pásu suchomilných rostlin.

Geologická výstava
Původní expozice hornin z různých dolů mosteckého regionu zůstane zachována, pouze se přesune k západnímu okraji parku, kde tvoří geologickou naučnou stezku.

V současné době probíhá restaurování uměleckých děl z parku, sochy budou zbaveny mechů, řas a takzvané krusty. Po obnově parku původní umělecká díla pomohou propojit historii parku s jeho budoucností.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Soubory cookies používáme k analýze údajů o našich návštěvnících a ke zlepšení našich webových stránek. View more
Cookies settings
Přijmout
Odmítnout
Zásady ochrany soukromí a nastavení Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Provozovatelem webových stránek je Statutárnímu město Most se sídlem Radniční 1/2, IČ: 00266094 a jako správce zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tím je pověřenec pro ochranu osobních údajů, jímž byla jmenována Bc. Eva Lipovská, e-mail: poverenec@mesto-most.cz, tel. +420 724 101 222.

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Jiné osobní údaje (jméno, kontakt…) se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace odběru novinek apod.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vložení osobních údajů (zpravidla jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo) na některé z našich stránek je podmíněno Vaším výslovným souhlasem a specifikací účelu jejich užití. Primárním důvodem zpracování Vašich údajů je možnost Vás kontaktovat v případě Vašeho dotazu, změny v pořádání akce atp. V případě, že s tím vyslovíte souhlas, pak rovněž k marketingu – v našem případě zasílání informačního elektronického newsletteru.

Vaše údaje dále můžeme zpracovávat pro:

  • - zlepšení kvality našich služeb,
  • - individuální kontakt prostřednictvím emailu,
  • - provádění analýz a měření návštěvnosti.

KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. K vašim osobním údajům mají přístup naši pověření zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří soulad s GDPR zajišťují rovněž.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu budeme uchovávat po dobu jejich zpracovávání. Kdykoli v průběhu této lhůty máte právo svůj souhlas odvolat anebo změnit jeho rozsah na níže uvedeném mailu.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: tomas.fiala@mesto-most.cz.

PRÁVO NA INFORMACE

Máte právo znát zásady zpracování osobních údajů. Máte právo požadovat od nás informace, které údaje o vás zpracováváme. Ve lhůtě do 30 dní vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ

Pracujeme jen s údaji a kontakty, pro které jste nám dali souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo omezit rozsah osobních údajů, které zpracováváme, nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru nebo odhlášením z odběru obchodních sdělení – pozvánek na naše akce)

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

PRÁVO NA VÝMAZ (BÝT ZAPOMENUT)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na vaši žádost do 30 dnů vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ale moc rádi, pokud budete o vašich výtkách komunikovat nejprve s námi, abychom pochybení mohli napravit.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A POZVÁNEK NA NAŠE AKCE

Newslettery a pozvánky na akce vám posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Pokud požadujete zrušení odběru, neváhejte nám Váš požadavek zaslat na tomas.fiala@mesto-most.cz

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ Z AKCÍ A GDPR

Z našich akcí pořizujeme fotografie a videa, zpravidla z dokumentačních i marketingových důvodů. Máte právo odmítnout být na nich uveden/-a; . Pokud k vybraným akcím není pořizována registrační listina s uvedeným souhlasem, máte právo vznést námitku proti zveřejnění fotografie / videa s vaší osobou na email tomas.fiala@mesto-most.cz. Zajistíme její stažení, případně anonymizaci vaší osoby.
Save settings
Cookies settings