V parku Střed se budují nové, osvětlené cesty. Zlepší se průchod parkem i pocit bezpečí

Lidé procházející okolo parku Střed mohou v posledních dnech sledovat, jak v horní části parku u ulice Bělehradská roste nová kavárna, mohou vidět také budoucí pódium nebo domek správce. Intenzivně se ale pracuje v celém parku. Opravuje se kaskáda vodního prvku a dokončuje se jímka pro umístění technologického zařízení fontány.

Vizualizace podia

V současné době se také budují nové cesty. Dokončují se podkladní vrstvy před pokládkou finálního povrchu cest. Architekti z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana navrhli jako základní kompoziční prvek parku čtyři terasy. Terasy budou sloužit jako hlavní příčné cesty. Ty se pak budou v některých místech zužovat a sloužit jen jako pěšiny, v některých místech naopak vytvoří velkorysejší platformy pro hraní nebo setkávání – bude na nich stát pódium, kavárna a domek správce.

Jednotlivé terasy budou provázány cestami, které propojí vodní prvek, kavárnu, pódium a domek správce s dalšími prvky parku, a bude tak vytvořena účelná i bezpečnější cestní síť.

„Pro kolemjdoucí bude mnohem jednodušší novým parkem projít, a to díky většímu počtu vstupů do parku a lepšímu uspořádání samotných cest. Díky modernímu veřejnému osvětlení podél cest, které v parku také dlouho chybělo, se zvýší pocit bezpečí lidí procházejících parkem po setmění,“ vysvětlil Marek Hrvol, primátor města Mostu.

Terasy využívají svažitosti terénu, do kterého se „zakusují“ a podle architektů přitom odkazují na člověkem vytvořenou důlní krajinu. Inspirací pro tento architektonický návrh byla geologie a morfologie samotného místa, ale také Mostecka obecně. Navrhnout nový systém cest však bylo nezbytně nutné.

„Jsem rád, že nový systém cest vzniká na základě pečlivě získaných podkladů, sesbíraných od veřejnosti. Město a nadace nejprve zmapovaly názory lidí v šetření, které ukázalo, že stávající řešení nevyhovuje. Změnu uspořádání následně navrhovali také občané, stalo se tak na veřejných setkáních pořádaných zástupci města a nadace pro lidi v parku Střed. Zapojovat do proměn lidi patří mezi základní principy fungování naší nadace,“ řekl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Přístupové cesty budou pod dohledem kamer městské policie. Kamery se záznamem s dvaceti kamerovými body budou hlídat také všechny objekty v parku včetně uměleckých děl. Kamerový systém bude sveden do domku správců, kteří budou na bezpečnost a pořádek v parku dohlížet 24 hodin denně.

Terasy nebudou jen cestami, ale také prostorem pro aktivní odpočinek. Jsou totiž navázány na dětská hřiště a další herní prvky, na vodní prvek a na nejnižší terase bude venkovní posilovna především pro seniory.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Soubory cookies používáme k analýze údajů o našich návštěvnících a ke zlepšení našich webových stránek. View more
Cookies settings
Přijmout
Odmítnout
Zásady ochrany soukromí a nastavení Cookies
Privacy & Cookies policy
Cookie name Active

Provozovatelem webových stránek je Statutárnímu město Most se sídlem Radniční 1/2, IČ: 00266094 a jako správce zpracovává Vaše osobní údaje dle níže uvedených podmínek.

Prohlašujeme, že jako správce vašich osobních údajů splňujeme veškeré zákonné povinnosti vyžadované platnou legislativou, zejména zákonem 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č.2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR), a tedy že: budeme zpracovávat vaše osobní údaje jen na základě platného právního důvodu, a to především oprávněného zájmu, plnění smlouvy, zákonné povinnosti či uděleného souhlasu. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, tím je pověřenec pro ochranu osobních údajů, jímž byla jmenována Bc. Eva Lipovská, e-mail: poverenec@mesto-most.cz, tel. +420 724 101 222.

ZÍSKÁVÁNÍ A ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Jiné osobní údaje (jméno, kontakt…) se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace odběru novinek apod.

POUŽITÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vložení osobních údajů (zpravidla jméno, příjmení, e-mail, tel. číslo) na některé z našich stránek je podmíněno Vaším výslovným souhlasem a specifikací účelu jejich užití. Primárním důvodem zpracování Vašich údajů je možnost Vás kontaktovat v případě Vašeho dotazu, změny v pořádání akce atp. V případě, že s tím vyslovíte souhlas, pak rovněž k marketingu – v našem případě zasílání informačního elektronického newsletteru.

Vaše údaje dále můžeme zpracovávat pro:

  • - zlepšení kvality našich služeb,
  • - individuální kontakt prostřednictvím emailu,
  • - provádění analýz a měření návštěvnosti.

KDO VŠECHNO BUDE MÍT K VAŠIM ÚDAJŮM PŘÍSTUP?

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. K vašim osobním údajům mají přístup naši pověření zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří soulad s GDPR zajišťují rovněž.

JAK DLOUHO UCHOVÁVÁME VAŠE ÚDAJE

Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu budeme uchovávat po dobu jejich zpracovávání. Kdykoli v průběhu této lhůty máte právo svůj souhlas odvolat anebo změnit jeho rozsah na níže uvedeném mailu.

VAŠE PRÁVA V SOUVISLOSTI S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: tomas.fiala@mesto-most.cz.

PRÁVO NA INFORMACE

Máte právo znát zásady zpracování osobních údajů. Máte právo požadovat od nás informace, které údaje o vás zpracováváme. Ve lhůtě do 30 dní vám doložíme, jaké vaše osobní údaje zpracováváme a proč. Pokud se u vás něco změní nebo shledáte své osobní údaje neaktuální nebo neúplné, máte právo na doplnění a změnu osobních údajů.

MOŽNOST ODHLÁŠENÍ

Pracujeme jen s údaji a kontakty, pro které jste nám dali souhlas. Chceme vaše údaje použít k tomu, abychom vás mohli informovat o našich produktech a službách, případně zjistit váš názor na ně. Pokud byste s tím nesouhlasili, můžete nám to kdykoliv oznámit, abychom mohli údaje podle toho zablokovat.

PRÁVO NA OMEZENÍ ZPRACOVÁNÍ

Máte právo omezit rozsah osobních údajů, které zpracováváme, nebo účelů zpracování (např. odhlášením z newsletteru nebo odhlášením z odběru obchodních sdělení – pozvánek na naše akce)

PRÁVO NA PŘENOSITELNOST

Pokud byste chtěli své osobní údaje vzít a přenést k někomu jinému, budeme postupovat stejně jako při využití práva na přístup – jen s tím rozdílem, že vám informace dodáme ve strojově čitelné podobě. Tady potřebujeme alespoň 30 dní.

PRÁVO NA VÝMAZ (BÝT ZAPOMENUT)

Vaším dalším právem je právo na výmaz (být zapomenut). Na vaši žádost do 30 dnů vymažeme veškeré vaše osobní údaje ze svého systému i ze systému všech dílčích zpracovatelů a záloh. V některých případech jsme vázáni zákonnou povinností, a např. musíme evidovat vystavené daňové doklady po lhůtu stanovenou zákonem. V tomto případě tedy smažeme všechny takové osobní údaje, které nejsou vázány jiným zákonem.

STÍŽNOST U ÚŘADU NA OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud máte pocit, že s vašimi údaji nezacházíme v souladu se zákonem, máte právo se kdykoli obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů. Budeme ale moc rádi, pokud budete o vašich výtkách komunikovat nejprve s námi, abychom pochybení mohli napravit.

ODHLÁŠENÍ ZE ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ A POZVÁNEK NA NAŠE AKCE

Newslettery a pozvánky na akce vám posíláme jen na základě vašeho souhlasu. Pokud požadujete zrušení odběru, neváhejte nám Váš požadavek zaslat na tomas.fiala@mesto-most.cz

POŘIZOVÁNÍ FOTOGRAFIÍ A VIDEÍ Z AKCÍ A GDPR

Z našich akcí pořizujeme fotografie a videa, zpravidla z dokumentačních i marketingových důvodů. Máte právo odmítnout být na nich uveden/-a; . Pokud k vybraným akcím není pořizována registrační listina s uvedeným souhlasem, máte právo vznést námitku proti zveřejnění fotografie / videa s vaší osobou na email tomas.fiala@mesto-most.cz. Zajistíme její stažení, případně anonymizaci vaší osoby.
Save settings
Cookies settings