V parku Střed se budují nové, osvětlené cesty. Zlepší se průchod parkem i pocit bezpečí

Lidé procházející okolo parku Střed mohou v posledních dnech sledovat, jak v horní části parku u ulice Bělehradská roste nová kavárna, mohou vidět také budoucí pódium nebo domek správce. Intenzivně se ale pracuje v celém parku. Opravuje se kaskáda vodního prvku a dokončuje se jímka pro umístění technologického zařízení fontány.

Vizualizace podia

V současné době se také budují nové cesty. Dokončují se podkladní vrstvy před pokládkou finálního povrchu cest. Architekti z ateliérů Tilla Rehwaldta a Patrika Hoffmana navrhli jako základní kompoziční prvek parku čtyři terasy. Terasy budou sloužit jako hlavní příčné cesty. Ty se pak budou v některých místech zužovat a sloužit jen jako pěšiny, v některých místech naopak vytvoří velkorysejší platformy pro hraní nebo setkávání – bude na nich stát pódium, kavárna a domek správce.

Jednotlivé terasy budou provázány cestami, které propojí vodní prvek, kavárnu, pódium a domek správce s dalšími prvky parku, a bude tak vytvořena účelná i bezpečnější cestní síť.

„Pro kolemjdoucí bude mnohem jednodušší novým parkem projít, a to díky většímu počtu vstupů do parku a lepšímu uspořádání samotných cest. Díky modernímu veřejnému osvětlení podél cest, které v parku také dlouho chybělo, se zvýší pocit bezpečí lidí procházejících parkem po setmění,“ vysvětlil Marek Hrvol, primátor města Mostu.

Terasy využívají svažitosti terénu, do kterého se „zakusují“ a podle architektů přitom odkazují na člověkem vytvořenou důlní krajinu. Inspirací pro tento architektonický návrh byla geologie a morfologie samotného místa, ale také Mostecka obecně. Navrhnout nový systém cest však bylo nezbytně nutné.

„Jsem rád, že nový systém cest vzniká na základě pečlivě získaných podkladů, sesbíraných od veřejnosti. Město a nadace nejprve zmapovaly názory lidí v šetření, které ukázalo, že stávající řešení nevyhovuje. Změnu uspořádání následně navrhovali také občané, stalo se tak na veřejných setkáních pořádaných zástupci města a nadace pro lidi v parku Střed. Zapojovat do proměn lidi patří mezi základní principy fungování naší nadace,“ řekl Luboš Veselý, pověřený řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Přístupové cesty budou pod dohledem kamer městské policie. Kamery se záznamem s dvaceti kamerovými body budou hlídat také všechny objekty v parku včetně uměleckých děl. Kamerový systém bude sveden do domku správců, kteří budou na bezpečnost a pořádek v parku dohlížet 24 hodin denně.

Terasy nebudou jen cestami, ale také prostorem pro aktivní odpočinek. Jsou totiž navázány na dětská hřiště a další herní prvky, na vodní prvek a na nejnižší terase bude venkovní posilovna především pro seniory.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.