Slavnostní poklepání základního kamene v parku Střed odstartovalo jeho proměnu

Poklepáním na základní kámen byla ve středu 22. června 2022 ve 14 hodin symbolicky zahájena rekonstrukce parku Střed. Poklepání základního kamene se ujal primátor města Mostu Jan Paparega, náměstek primátora Marek Hrvol, ředitel Nadace Karel Komárek Family Foundation Luboš Veselý, Till Rehwaldt za ateliér krajinné architektury Rehwaldt Landscape Architects, Patrik Hoffman za architektonické studio Atelier Hoffman a Miloš Náprstek, jednatel společnosti Gardenline, s. r. o., která je realizátorem stavby.

„Obnovu chátrajícího parku Střed jsme považovali od začátku našeho působení v Mostě za důležitý krok ke zlepšení veřejného prostoru v městě. Jsem rád, že se spousta lidí z Mostu, stejně jako my, pro tento záměr nadchla. Společně s nimi, architekty a s podporou Nadace Proměny Karla Komárka se nám podařilo připravit kvalitní projekt, jehož realizaci právě zahajujeme,” uvedl Jan Paparega, primátor města Mostu.

Nadace Proměny Karla Komárka přispěla na obnovu parku Střed finanční podporou ve výši 25 milionů korun a odbornou podporou. Na tvorbě projektového záměru se podílela řada odborníků, organizací a také veřejnost – budoucí uživatelé parku, kteří do projektu vnesli vlastní přání a potřeby.

Aktivní zapojení města, odborníků a místních lidí do proměny představuje jeden ze základních předpokladů pro to, aby vznikl prostor, který bude mezi lidmi oblíbený a všeobecně přijímaný. Jsme rádi, že obyvatelé Mostu s námi a městem budoucnost parku Střed spoluutvářeli a věříme, že se do něho budou rádi vracet a že jej budou ochraňovat. Proměna vylidněného místa ve funkční a bezpečnou součást centra města považuji za trvalou hodnotu, mající sekundárně význam pro rozvoj celého severočeského regionu,“ řekl Luboš Veselý, který je pověřen řízením Nadace Proměny Karla Komárka.

Návrh architektů vybraný v architektonické soutěži Cena Nadace Proměny Karla Komárka pracuje i s rizikem vandalismu a s tím, aby město zvládlo udržet provoz parku do budoucna.
Myšlenku udržitelnosti symbolizuje také základní kámen parku. Žulová deska s nápisem „Základní kámen – Znovuzrození parku Střed 22. 6. 2022” pochází z jednoho z bazénů, namísto kterého bude stát kavárna. Původní žulové desky, které lemovaly bazény, budou využity nejen na sestavení baru v kavárně ale také na vybudování zpevněné plochy pod sochou Biologického tělesa, které je v parku od jeho otevření v 70. letech. Bude také zachována část stávající dlažby v okolí kaskád a spodního bazénu. Využití těchto původních materiálů symbolicky propojí slavnou minulost parku a jeho budoucnost.

Poklepáním na základní kámen byla zahájena stavba a zároveň právě tento kámen bude tím úplně posledním dílem, který bude před kolaudací umístěn, a to na vrchol baru v kavárně, jako barový pult. Bude tak dlouhá léta připomínat návštěvníkům parku datum zahájení Znovuzrození parku Střed.

Očekávaný termín, kdy bude park pro veřejnost otevřen, je září 2023.
Projekt Znovuzrození parku Střed v Mostě podporuje Nadace Proměny Karla Komárka odbornou podporou a finanční podporou ve výši 25 milionů korun.