Představujeme Vám poslední z hlavních budoucích prvků parku Střed: Vodní prvek

Vodní prvek byl v parku Střed v návrhu Otakara Kuči z roku 1967 hlavní dominantou původního parku. Park díky této velkorysé a unikátní vodní koncepci v 70. a 80. letech obdivovali jak místní lidé, tak návštěvníci z různých koutů České republiky. Při přípravě projektového záměru na obnovu parku Střed se město Most ve spolupráci s Nadací Proměny Karla Komárka ptalo občanů města, co by v novém parku nemělo chybět. Lidé se téměř jednohlasně shodli na tom, že by si přáli v parku obnovit vodní prvky.

„Tento požadavek lidí velmi silně rezonoval ve všech fázích přípravy projektu, a my jsme proto věděli, že pokud chceme parku vrátit jeho původní slávu, měla by být dominantou parku tekoucí a tryskající voda. To byl jeden z hlavních požadavků města a nadace směrem k architektům. Ve vítězném návrhu je proto zachována nejoblíbenější část původní koncepce vodního prvku, která připomene park v době, kterou si mnozí z nás, včetně mě, pamatují. Věřím, že to potěší hlavně pamětníky, ale také mladší ročníky, a samozřejmě děti,“ vysvětlil primátor města Mostu Jan Paparega.

Vodní kaskáda povede od nově navržené kavárny s dětským hřištěm k fontáně se sochou Lédy s labutí. V horní části kaskád v blízkosti kavárny je navržena platforma s malými vodotrysky. Ty budou v letních měsících zlepšovat mikroklima a mohou také sloužit ke hře s vodou i k osvěžení. A je dobře, že v Mostě taková místa opět přibývají.

„Nově postavené město Most bývalo podle vzpomínek občanů pověstné velkým množstvím krásných vodních prvků, které musely být postupně zrušeny, a nyní lidem ve městě chybí. Jsem ráda, že naše nadace pomohla Mostečanům vrátit do veřejného prostoru vodu. Lidé také jistě ocení, že v parku bude obnoven dominantní prvek velkého vodního gejzíru. Kaskáda, stejně jako tomu bylo v minulosti, vnáší do kompozice parku nejen klid, zvuk vody, ale i pohyb a možnost interakce s vodou. Současné řešení je oproti původnímu ekonomičtější a provoz udržitelnější a bezpečnější,“ popsala ředitelka Nadace Proměny Karla Komárka Petra Lepková Melingerová.

Pro úsporu vody i větší bezpečnost bude dno kaskády i nádrže navýšeno. V kaskádě tak bude dosahovat hladina vody přibližně 5 cm a v nádrži s vodotryskem 20 cm. Vodní prvek nebude určený ke vstupování do vody, nicméně vodní hladina bude oproti původní koncepci dosažitelnější. Bude také zrekonstruováno schodiště s trvalkovými záhony.

V místech, kde dojde ke zrušení původních dominant vodního prvku, jsou navrženy dominanty nové. Je tak zachována původní myšlenka, ve které jádro parku tvořila trojúhelníková soustava tří vodních prvků. Dva z nich budou nahrazeny a jeden zrekonstruován místo soustavy dvou bazénů bude v jižní části parku vybudována kavárna a na místě nádrže se záhony u ul. Bělehradská bude stát pódium.

Odbornou a finanční podporu na obnovu parku Střed poskytuje Nadace Proměny Karla Komárka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *